Geldermalsen Herman Kuijkstraat

Onderzoek gewenste straatbeeld

De gemeenteraad gaf 19 december 2017 het college van burgemeester en wethouders opdracht de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers op de Herman Kuijkstraat, tussen de Rijksstraatweg en de Geldersestraat in Geldermalsen, te verbeteren. Aanwonenden en ondernemers aan de Herman Kuijkstraat betrekken we bij het onderzoek. In januari ontvingen zij een brief met vragenlijst.

Onderzoek Herman Kuijkstraat Geldermalsen

We gaan onderzoeken wat het gewenste straatbeeld is. Hierbij houden we rekening met de verschillende gebruikers en functies van de straat. Specifiek vroeg de gemeenteraad aandacht voor de aanwezigheid van de voetgangers en fietsers, met name de schoolgaande jeugd. Maar ook andere aspecten, zoals de bereikbaarheid van winkels en de parkeersituatie (laden en lossen) nemen we mee. De nadruk van het onderzoek ligt op het gedeelte Herman Kuijkstraat tussen de Rijksstraatweg en Geldersestraat. Maar bij dit onderzoek kijken we ook naar de verkeerssituatie van het gedeelte Herman Kuijkstraat tussen de Geldersestraat en de Koningsweg.

aanwonende inwoners en ondernemers

Naast de informatie over het verkeer en de omgeving die we in samenwerking met een verkeerskundig bureau analyseren, vragen we ook naar de mening van aanwonende inwoners en ondernemers bij dit onderzoek.
Op dit moment wordt het onderzoek uitgevoerd. Met het resultaat van het onderzoek en de reacties zijn wellicht meerdere varianten mogelijk. Deze varianten worden tijdens een Beeldvormende sessie aan de gemeenteraad gepresenteerd. Na de Beeldvormende sessie stelt de gemeenteraad op basis van deze varianten een voorlopig ontwerp vast. Daarna vullen we met u de details van het ontwerp in tot een definitief ontwerp.

Beeldvormende bijeenkomst 22 maart 2018

De Beeldvormende raadsbijeenkomst is 22 maart in de avond. De uitkomsten van het onderzoek worden dan gepresenteerd. De agenda van de Beeldvormende raadsbijenkomst komt op  www.ibabs.eu, inloggen met: Geldermalsen, burger, burger.