Algemeen

 • Provinciale weg N327 Leerdam Geldermalsen Est

  04 juli 2018

  Provincie Gelderland heeft voor 2021 groot onderhoud gepland staan voor de provinciale weg. Eerst wordt onderzocht waar eventuele knelpunten zijn. Verdere informatie staat op de website van de Provincie Gelderland bij actuele werkzaamheden kies dan voor N327

 • Gemeentelijk grondgebruik

  15 februari 2018
 • Leefbaarheidbudget

  Ook in onze gemeente worden inwoners steeds meer gestimuleerd eigen initiatief te nemen waar het gaat om behoud en versterking van de leefbaarheid in hun directe woonomgeving. Er zijn al aardig wat voorbeelden te noemen waar een enthousiaste groep mensen geheel op eigen kracht erg leuke en succesvolle projecten heeft gerealiseerd. Soms heeft een initiatief wat steun in de rug nodig, de ene keer in praktische zin, de andere keer financieel. Het gemeentebestuur heeft hiervoor een Leefbaarheidbudget beschikbaar waarop desgewenst een beroep kan worden gedaan.

  De omvang van het budget is beperkt en om voor een bijdrage in aanmerking te komen moeten initiatieven voldoen aan een aantal spelregels.

 • Omgevingsvisie

  Bepaal samen de route naar 2030

 • Meteren verkoop kavels De Plantage

  Lees meer over de bouwkavels, Fase 1 op De Plantage bij Scherpe grondprijzen en maximale vrijheid en Fase 2 De Buytenplaets grote kavels.

 • Herman Kuijkstraat

  27 maart 2018

  Op weg naar een veiliger straatbeeld

 • Cultuurprijs

  In november 2018 reikt de cultuurcommissie drie prijzen uit: de cultuurprijs, de Jo de Gramprijs en de publieksprijs. Tot 1 augustus 2018 initiatieven aanmelden voor één van de prijzen. Aanmelden van een initiatief kan via het online formulier.

 • Onkruidbestrijding

  26 maart 2018

  Hoe houden we de straat en stoepen schoon in gemeente Geldermalsen? De manier van onkruidbestrijding is aangepast vanaf 1 januari 2018. Het onkruid op verhardingen zoals stoepen, straten en parkeerplaatsen en het veegvuil in de goten houdt de gemeente bij op beeldkwaliteit.