Winkelgebied Geldersestraat Geldermalsen

Stand van zaken werkzaamheden Geldersestraat. De woningen en winkels blijven voor voetgangers bereikbaar. De bevoorrading van de winkels zal tijdelijk plaatsvinden vanaf de zijde bij de bloemenkiosk of vanaf de Rijksstraatweg / Marktplein.

De werkzaamheden voor het vervangen van de gasleiding en elektrakabels inclusief het vernieuwen van de huisaansluitingen hebben meer tijd nodig dan vooraf was ingeschat. Die werkzaamheden zijn eind juli afgerond door Liander. De straatstenen liggen er tijdelijk in.

Werkzaamheden voor vernieuwing Geldersestraat

De voorbereidingen voor de vernieuwing van de Geldersestaat zijn in volle gang. De materialen met een lange levertijd (o.a. natuursteenbanden en lijngoten) zijn reeds ingekocht en alles is er nu op gericht dat de aannemer op maandag 20 augustus 2018 gaat starten met de werkzaamheden. De aannemer stelt een uitvoeringsplan op. Daarin staat hoe hij het werk gaat uitvoeren en met welke machines. En wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden. Het werk is in fases verdeeld. En er volgt later nog een overzicht wanneer de fases plaatsvinden. Als het werk volgens planning loopt is de straat begin november aangepast. De Geldersestraat is dan weer beschikbaar voor de sinterklaasoptocht.

Geldersestraat fase 1

Geldesestraat fase 2

Bereikbaarheid winkels en omleiding

Voor het (veilig) kunnen uitvoeren van het werk is het nodig om de Geldersestraat tijdelijk af te sluiten voor auto’s, busjes en vrachtwagens. De woningen en winkels blijven voor voetgangers bereikbaar! De bevoorrading van de winkels zal tijdelijk moeten plaatsvinden vanaf de zijde bij de bloemenkiosk of vanaf de Rijksstraatweg / Marktplein. De werkzaamheden worden afgestemd met de hulpdiensten zodat deze bij calamiteiten de woningen en winkels op voldoende afstand kunnen bereiken.

Aandacht voor vernieuwing gevels en luifels

Aan de hand van concrete voorstellen voor gevels die aan verbetering toe zijn, is met ondernemers overleg geweest. Veel ondernemers hebben aangegeven hiermee aan de slag te willen gaan. De periode om dat daadwerkelijk te doen is nu aangebroken. Een aantal ondernemers start hier binnenkort mee.

Inloopavond voor ondernemers en belanghebbenden

Om ondernemers en belanghebbende zo goed mogelijk te kunnen informeren over de werkzaamheden wordt op dinsdagavond 21 augustus 2018 een inloopavond gehouden. Zij ontvingen hiervoor begin juli een uitnodiging. Er is dan een kennismaking met het team van de aannemer en het team van de gemeente die het project gaan realiseren. Ook is er dan meer duidelijk over de planning en fasering wanneer de werkzaamheden voor de woning of winkel plaatsvinden.

Nog vragen?

Wanneer u nog vragen heeft over de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer Niels van Tiggelen. Hij begeleidt de werkzaamheden namens de gemeente en is bereikbaar via 0345 586611.

Bijlagen