Wijkaanpak Energiebesparing voor bewoners in Geldermalsen West en Stationsbuurt

15 december informatieavond in de raadzaal van het gemeentehuis

Energie besparen loont. Het zorgt voor een lagere energienota, meer comfort en een beter klimaat.  Daarom is de gemeente Geldermalsen samen met Het Nieuwe Wonen Rivierenland een project gestart, waarin huiseigenaren begeleid worden met het energiezuinig maken van hun woning.

In navolging van de Emmawijk, zijn nu de wijken Geldermalsen West en Stationsbuurt aan de beurt. Het Nieuwe Wonen Rivierenland werkt samen met het landelijke initiatief HOOM. HOOM is gespecialiseerd in het volledig begeleiden naar een energiezuiniger huis, heeft geen winstoogmerk en werkt samen met bedrijven uit de regio.  Bovendien is er nu een landelijke subsidieregeling van kracht waardoor het treffen van energiebesparende maatregelen nu wel erg aantrekkelijk wordt.

Stefan van Tongeren (projectleider Het Nieuwe Wonen Rivierenland) is enthousiast over deze tweede wijkaanpak in de gemeente Geldermalsen: “ Uit onderzoek blijkt dat bijna 50% van alle woningeigenaren erover denkt om zijn woning energiezuiniger te maken of zelfs energie op te wekken. Toch doen mensen dit nog niet: financiële redenen, geen goed advies of het komt er gewoon niet van. We willen deze mensen een duwtje in de rug geven door ze te begeleiden. In de Emmawijk waren de deelnemers blij met deze hulp. Een reden voor ons om ook andere wijken te laten profiteren”.

Informatieavond 15 december

De gemeente Geldermalsen organiseert in de raadzaal van het gemeentehuis een informatieavond op 15 december voor de bewoners van de wijken Geldermalsen West en Stationsbuurt.

  • Aanvang 20.00 uur (inloop 19:30 uur)
    Huiseigenaren worden geïnformeerd over de mogelijkheden die deze wijkaanpak hen biedt. Aanmelden graag via info@hoom.nl

Centrum voor duurzaamheid De Knop

Op zaterdagochtend 17 december kunt u voor meer informatie ook binnenlopen in het Centrum voor duurzaamheid “De Knop”, Kerkstraat 47 Geldermalsen.

Informatie websites

11duurzaam.nl/deknop

www.hetnieuwewonenrivierenland.nl

www.hoom.nl/campagne/geldermalsen