Start werkzaamheden ondergrondse containers

Vanaf maandag 24 september start Avri met de voorbereidingen voor het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers. Dit gebeurt in fasen.

Per fase ontvangen direct omwonenden informatie over de werkzaamheden en de planning. Inwoners die gebruik gaan maken van de ondergrondse containers die als eerste worden geplaatst, hebben een brief ontvangen over de definitieve containerplaats. Overige inwoners ontvangen de komende week een brief over de definitieve ondergrondse containerplaatsen.

Sommige locaties zijn aangepast ten opzichte van de vorige brief. Dit staat dan in de brief vermeld. Deze containers zijn verplaatst naar aanleiding van de reacties van inwoners eerder dit jaar. De gemeente en Avri bekeken de reacties zorgvuldig. Op basis van de reacties is ruim 20% van de containerplaatsen veranderd. We kozen voor zoveel mogelijk duurzame oplossingen. Zo zijn veel bestaande containerplaatsen gebleven. Deze containers krijgen wel een nieuwe inwerpopening voor 30-liter zakken.

Bezwaar

Inwoners kunnen een bezwaarschrift indienen tegen de definitieve plaats. Het plaatsen van de containers stopt niet met het indienen van een bezwaar. Als een bezwaar gegrond wordt verklaard, wordt de containerplaats alsnog gewijzigd. Informatie hierover staat in de brief over de definitieve plaats van de ondergrondse restafvalcontainer die u heeft ontvangen.

Vragen

Met vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij Rutte Wegenbouw via info@ruttegroep.nl of telefoonnummer (020) 28 05 940. Met vragen over de nieuwe manier van afval aanbieden kunt u terecht bij Avri via info@avri.nl of telefoonnummer (0345) 58 53 53. Veel informatie vindt u ook op www.afvalscheidenheelgewoon.nl.