Schoonhouden van wegen: straatvegen en onkruidbestrijding

juni 2016 - Het groeiseizoen is weer begonnen. De gemeente Geldermalsen zorgt in de kernen voor het vegen van de wegen en het bestrijden van onkruid op de bestrating. Vanaf dit jaar wordt er echter op een andere wijze gewerkt. Daarom hierbij een kort bericht over de nieuwe werkwijze.

Wijzigingen in de wet

Tot en met 2015 was het gebruikelijk om met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen het onkruid op de verharding te bestrijden. Deze methode was niet alleen goedkoop maar vooral ook heel effectief. Vanaf 2016 is er een verbod gekomen voor de overheid op het gebruik van vrijwel alle chemische middelen op de bestrating. Dit betekent dat vanaf nu alternatieve methoden ingezet moeten worden om hetzelfde resultaat te bereiken. Daarbij moeten deze alternatieven methoden ook vaker ingezet worden. De gemeenteraad heeft vorig jaar al besloten dat hiervoor extra geld beschikbaar moet komen om toch helzelfde straatbeeld te kunnen behouden.

Wat wordt zichtbaar anders?

In opdracht van de gemeente worden machines ingezet die het onkruid bestrijden. Daarbij worden verschillende methodes toegepast die nog wél zijn toegestaan. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van hete lucht (föhnen) en branden. Deze methoden zorgen er vooral voor dat bovengrondse plantendelen dood gaan. Er zijn echter onkruiden die in de wortel niet dood gaan en toch weer terug komen. Ook zijn er gebieden waar met een staalborstel het onkruid uit de voegen wordt geveegd. De onkruidbestrijding richt zich met name op de goten en de trottoirs. Daar groeit het meeste onkruid. Onkruid in goten kan de waterafvoer belemmeren. De straten worden met veegmachines regelmatig geveegd. De veegrondes worden in samenhang met de onkruidbestrijding uitgevoerd om zoveel mogelijk onkruidresten en zaden te verwijderen. De gemeente wil dit jaar vooral gebruiken om  ervaringen op te doen met verschillende methoden en technieken.

Geldt het verbod voor chemische middelen op bestrating voor iedereen?

Het verbod op chemische middelen is op 9 maart 2016 in de Staatscourant gepubliceerd. Daarin is het volgende bepaald: Het is een professionele gebruiker niet toegestaan om gewasbeschermingsmiddelen op een verhard oppervlak toe te passen. In dit geval zijn de gemeente en de aannemers/groenbedrijven de professionele gebruikers.

Heeft u vragen?

In dat geval kunt  u contact opnemen met de gemeente via telefoon nummer 0345-586611.