Revitalisering bedrijventerrein Homburg Beesd

Gelijktijdig met noodzakelijke herinrichting van het bedrijventerrein worden ook andere problemen aangepakt.

Het bedrijventerrein Homburg in Beesd is dringend toe aan een opknapbeurt (met een mooi woord: revitalisering).

In partycentrum 'De Rodenburg' vond hierover uitgebreid overleg plaats tussen gemeente, ondernemers, bewoners en omwonenden. In een constructieve sfeer werden tal van problemen en mogelijke oplossingsrichtingen besproken. Daarbij kwamen ook thema's als duurzaamheid (o.a. ledverlichting), wateroverlast en sluipverkeer aan de orde.

Met behulp van de input vanuit deze avond gaat de gemeente nu een voorlopig ontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp. Dat ontwerp zal direct na de zomer gereed zijn en nog voor laatste- op en aanmerkingen ter inzage worden gelegd. Daarna volgt een aanbestedingstraject. De verwachting is in het voorjaar 2019  met de uitvoering van het project te starten. Een omvangrijk project waarvoor de provincie Gelderland een subsidie van 700.000 euro beschikbaar heeft gesteld.

Presentatie informatieavond 28 mei 2018

Projectleider is de heer Niels Dame van de afdeling Ruimtelijk Beheer, te bereiken via n.damme@geldermalsen.nl