Processen-verbaal Tweede Kamerverkiezingen

De processen-verbaal van de stembureaus liggen ter inzage in de periode van 17 maart tot het moment dat de Tweede Kamer heeft besloten over de toelating van de nieuwe leden. Dat gebeurt waarschijnlijk op woensdagmiddag 22 maart 2017. Het precieze tijdstip wordt nog door de Tweede Kamer bekendgemaakt. Inzien van het proces-verbaal kan op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur en vrijdag tussen 8.30 – 12.30 uur.

Let op: van de documenten die ter inzage liggen mag geen foto en/of een kopie worden gemaakt!