Ook in Geldermalsen groeit het onkruid weelderig

In het straatbeeld van Geldermalsen is steeds meer onkruid zichtbaar in de bestrating. Is er nu ineens meer onkruid of is er wat anders aan de hand? Het antwoord daarop vraagt om enige uitleg.

Onkruid groeit waar voegen in de bestrating aanwezig zijn. Hoe groter de voegen zijn, des te meer onkruidgroei. Het groter worden van voegen speelt onkruid dus in de kaart. Als gevolg van bezuinigingsmaatregelen is er in Geldermalsen voor gekozen om juist meer te investeren in asfalt en niet in klinker en tegel verhardingen. Vanuit kosten baten oogpunt is dit is wel een logische keuze, maar voor het straatbeeld werkt dit nu in het nadeel.

Ook worden er sinds enkele jaren geen graskanten meer gestoken langs bestrating. Daardoor groeien graskanten over de stoeprand, waarbij een dikke zode ontstaat op de rand van de stoep.

Chemische middelen verboden

Tot voor kort was onkruid goed en goedkoop te bestrijden met chemische middelen. Hierbij werd onkruid echt tot in de wortel bestreden en bleef dus lange tijd weg. Door het verbod op deze middelen is noodgedwongen uitgeweken naar minder effectieve bestrijdingsmethoden zoals bijvoorbeeld borstelen en branden. De werking van deze methodes is bovendien erg weersafhankelijk. Bij droogte blijf het weg, bij vochtig weer groeit het snel terug en moet het weghalen opnieuw gebeuren omdat het niet geheel afsterft. Hierdoor kan het gebeuren dat één week na een behandeling er weer groen op straat voorkomt.  

Nog geen goed alternatief

De onkruiddruk op de bestrating in gemeente Geldermalsen is niet uniek. Vorig jaar is het verbod op chemische middelen ingegaan. Het giftige product wat eerder gebruikt werd, was in 2016 nog niet helemaal uitgewerkt in de ondergrond. Nu kampen vele gemeentes met dezelfde problemen: aannemers en groendiensten maken ronde na ronde, waarbij het onkruid sneller terug komt dan het bestreden kan worden. Hierbij werken de weeromstandigheden de resultaten tegen. Helaas is er vanuit het oogpunt van effectiviteit nog geen goed alternatief voor de chemische onkruidkruidbestrijding.

Extra rondes

Gemeente Geldermalsen zet extra rondes in om met verschillende machines het onkruid te lijf te gaan. Dit komt er op neer dat er iedere maand in het groeiseizoen een ronde wordt gedaan. Daarbij is helaas niet te voorkomen dat tussen de rondes door in het groeiseizoen meer onkruid aanwezig is. Als het nodig is wordt er ook na het groeiseizoen nog een beurt uitgevoerd om ‘schoon’ de winter in te kunnen gaan.

 

  • Bericht uit 2016