Onderzoek: Waar staat de gemeente Geldermalsen?

Wat vinden de inwoners van Geldermalsen van de voorzieningen in de gemeente?

Betrekt de gemeente hen voldoende bij het maken van plannen? Voelen zij zich veilig in hun eigen buurt? Om op die vraag het antwoord te krijgen neemt de gemeente Geldermalsen deel aan het onderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente’. ‘Waar Staat Je Gemeente’ wordt voor de gemeente uitgevoerd door BMC.

2.400 inwoners, van 18 jaar en ouder, ontvangen in de week van 26 juni thuis een enquêteformulier.

De onderwerpen waar de gemeente graag de mening over wil weten, zijn:

  • Woon- en leefklimaat
  • Relatie burger – gemeente
  • Directe dienstverlening
  • Zorg en welzijn

De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst zullen invullen, zodat de gemeente een goed beeld heeft hoe de inwoners over de woonomgeving en de dienstverlening denken. De vragenlijst kan tot 29 juli aanstaande worden ingevuld, ook online.

Doordat meerdere gemeenten meedoen aan het onderzoek, biedt dat de mogelijkheid de resultaten met elkaar te vergelijken. Zo krijgt de gemeente niet alleen de mening van de inwoners over de algemene dienstverlening, maar kan ook geanalyseerd worden hoe de resultaten zich verhouden tot die van de andere deelnemende gemeenten.

Waar de gemeente Geldermalsen staat, wordt in september bekend. De resultaten worden gepubliceerd op internetsite www.geldermalsen.nl en op www.waarstaatjegemeente.nl.