Nieuwe websites

Via de websites kernteam.geldermalsen.nl, sociaal.neerijnen.nl en sociaal.lingewaal.nl bieden de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal meer informatie over de onderwerpen zorg, welzijn en rondkomen.

website kernteam

 

Op deze website zijn antwoorden te vinden op vragen over bijvoorbeeld jeugdhulp, Wmo, Wlz, mantelzorg en uitkeringen. Maar ook over inburgering, sporten en bewegen en vrijwilligerswerk. De websites tonen naast uitgebreide informatie een overzicht van relevante lokale, regionale en landelijke organisaties die hulp, zorg en advies bieden.

In nauwe samenwerking tussen de drie gemeenten zijn de drie websites tot stand gekomen. Ze zien er dan ook nagenoeg hetzelfde uit en bevatten grotendeels dezelfde informatie. Na de fusie op 1 januari 2019 kunnen de websites daardoor makkelijker worden samengevoegd tot één website voor de nieuwe gemeente West Betuwe.

Organisatie aanmelden

Organisaties die graag hun diensten of activiteiten aanbieden op één of meerdere websites kunnen een e-mail sturen naar Bibliotheek Rivierenland via secretariaat@bibliotheekrivierenland.nl. Vermeld in de e-mail de naam van de organisatie, de contactpersoon en de contactgegevens. Een medewerker van de bibliotheek neemt contact op over de aanmelding. De gegevens worden dan in de sociale kaart van G!ds opgenomen.