College neemt maatregelen tegen sluipverkeer Beesd

Verkeerslichten op Veerweg en Parkweg

In januari 2018 wordt er zowel op de Veerweg als op de Parkweg een verkeerslicht geplaatst. Deze verkeerslichten zorgen tijdens de spitsmomenten voor vertraging van het doorgaande verkeer. Daarmee verdwijnt - zo is in ieder geval de bedoeling - de sluiproute via Beesd als aantrekkelijk alternatief voor de files op de A2.

Het wordt steeds drukker op de Rijksweg A2. Het dagelijkse aantal files en de lengte daarvan neemt toe. Verkeer is net water en het stroomt daarheen waar er ruimte is. Veel automobilisten zien die ruimte in het volgen van een sluiproute via Beesd. Als gevolg hiervan groeit binnen dit dorp de overlast. Het is heel begrijpelijk dat inwoners bij de gemeente aankloppen met het verzoek maatregelen te nemen om het sluipverkeer tegen te gaan.

Het college van burgemeester en wethouders vindt ook dat er wat moet gebeuren. Het heeft daarom besloten tot het plaatsen van verkeerslichten. Het verkeerslicht op de Veerweg dient voor het opvangen van de ochtendspits in de richting Utrecht. Het verkeerslicht op de Parkweg wordt tijdens de avondspits actief om het sluipverkeer in zuidelijke richting tegen te gaan.

De exacte tijden moeten nog worden bepaald. Aan de hand van opgedane ervaringen zal daarna wellicht nog aanpassing volgen. Daarnaast wordt de komende tijd heel goed gekeken naar mogelijke effecten van deze maatregel op andere wegen binnen de gemeente Geldermalsen.