Burgemeester over open brief

Op 1 december is een open brief gestuurd aan de gemeenteraad. Deze brief is ook via Facebook verspreid. In de brief worden de namen van medewerkers van de gemeente Geldermalsen genoemd.

Dat is voor burgemeester Miranda de Vries aanleiding om iets zeggen over de werking van onze democratie:

Als gemeente werken wij met privacy gevoelige informatie van mensen. Wij gaan daar in onze organisatie zorgvuldig mee om. Gemeenteraadsleden zijn niet geïnformeerd over individuen. Alleen degenen die het nodig hebben voor de uitvoering van een taak kennen de privacy gevoelige informatie op individueel niveau. Deze zorgvuldigheid met privacy van onze inwoners vinden wij fatsoenlijk. Zo beschermen we onze inwoners.

Ambtenaren werken in opdracht van het college en de raad. Zij voeren het beleid uit dat het bestuur vaststelt. Wij vinden het dan ook niet fatsoenlijk om in een open brief medewerkers, die naar eer en geweten werken, bij naam te noemen.