Asbest van het dak

Provincie Gelderland heeft de stimuleringsregeling ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ verlengd tot en met 2016. Deze rijksregeling mag in Gelderland gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 oktober 2016. Uiterlijk 31 december 2016 moet het dak zijn gesaneerd en de zonnepanelen zijn geplaatst.

Meer informatie: