Aanpassing afspraken met verenigingen die oud papier inzamelen

Het Algemeen Bestuur van Avri heeft begin oktober besloten om enkele afspraken met de verenigingen die samen met Avri het oud papier ophalen aan te passen. Eerder had het bestuur al besloten dat de samenwerking tussen Avri en de verenigingen wordt voortgezet.

Persbericht Avri

Het Algemeen Bestuur van Avri, dat bestaat uit de 10 gemeenten van Rivierenland, heeft in meerderheid besloten om enkele afspraken met de verenigingen die samen met Avri het oud papier ophalen aan te passen. Eerder had het bestuur al besloten dat de samenwerking tussen Avri en de verenigingen wordt voortgezet.

Verenigingen die op de wachtlijst staan krijgen, wanneer zij in de komende jaren voor het ophalen van oud papier in aanmerking komen, alleen een ophaalroute in hun eigen gemeente. Dit in verband met de binding die verenigingen hebben met hun eigen gemeente. Ook vinden inwoners het belangrijk dat de opbrengsten van hun oud papier ten goede komen aan een lokale vereniging. Verenigingen die op dit moment al inzamelen buiten hun eigen gemeente kunnen dat blijven doen.

Verder wordt de vergoeding die verenigingen krijgen per huishouden waar zij meehelpen met het ophalen van oud papier niet meer geïndexeerd. De reden hiervoor is dat uit onderzoek blijkt dat de huidige vergoeding bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde bedraagt.

Het ophalen van oud papier is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In Rivierenland voert Avri dit uit in opdracht van de 10 gemeenten van de regio. De opbrengsten van oud papier worden ingezet om de afvalstoffenheffing van inwoners te verlagen.

De nieuwe afspraken gaan in per 1 januari 2017 en gelden voor 3 jaar.

www.avri.nl