Bodembeheer

Wat u moet weten

De gemeente heeft een besluit opgesteld waarin staat aan welke normen de bodemkwaliteit moet voldoen, welke eisen er zijn aan de uitvoering van bodemwerkzaamheden en welke eisen er zijn aan de kwaliteit en integriteit van de uitvoerders van die werkzaamheden.

  • Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toe te passen grond, baggerspecie en bouwstoffen die in het milieu terechtkomen. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de bodemkwaliteitskaart.
  • Ondernemers hebben een zorgplicht, wat betekent dat zij moeten vaststellen of de kwaliteit voldoet aan de normen van het Besluit.
  • Het Besluit stelt voorwaarden voor het gebruik van steenachtige bouwstoffen, die mogen de bodem en het oppervlaktewater niet vervuilen.
  • Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. De kwaliteit en de integriteit van uitvoerders van bodemwerkzaamheden moeten aan de eisen van het besluit voldoen. Alleen gecertificeerde en erkende bedrijven mogen deze werkzaamheden uitvoeren.
  • Agrarische ondernemers mogen, zonder het te melden, grond of baggerspecie van een perceel dat bij het bedrijf hoort, gebruiken op een perceel waarop een vergelijkbaar gewas staat.