Evenementenvergunning

Wat u moet weten

 • Of u alleen een melding van het evenement moet doen, of een vergunning moet aanvragen hangt af van omvang, tijd en locatie.
 • Zorg dat u de vergunning of melding op tijd regelt met het Aanvraagformulier melding/vergunning evenement.
  • Voor een klein evenement (straatfeest/straat barbecue) uiterlijk 3 weken voor het evenement.
  • Voor een standaard evenement uiterlijk 8 weken voor het evenement.
  • Voor een groot evenement (waar extra politie inzet te verwachten is) 16 weken voor het evenement.
 • Vraag uw vergunning op tijd aan, dit in verband met de termijn waarin de gemeente besluit neemt (8 weken) en het eventuele bezwaar/beroepsproces (6 weken).
 • Alcohol: Voor de verkoop van (zwak) alcoholische dranken is een ontheffing vereist.
 • Aankondigingsborden: U mag een activiteit of evenement aankondigen met driehoeksborden of sandwichborden. Dit zijn borden die vastgemaakt worden aan een lantaarnpaal. U kunt dit aanvragen via e-mail (info@geldermalsen.nl).
 • Materiaal: U kunt dranghekken en tijdelijke verkeersvoorzieningen lenen van de gemeente. Het uitlenen van materiaal wordt alleen gedaan in combinatie met een (evenementen-)vergunning. Soms zijn er kosten aan verbonden.
 • Loterij of kansspelactiviteiten: Kijk bij Loterij en Kansspelactiviteiten voor het melden van een kansspelactiviteit of de aanvraag van een loterijvergunning.
 • Veiligheidsplan: Als u een vergunningsplichtig evenement organiseert hoort daar altijd een Veiligheidsplan bij. Dit is voor de veiligheid van de bezoekers, de deelnemers en u als organisator. Gemeente, brandweer en politie beoordelen het Veiligheidsplan. U kunt dit formulier als format gebruiken (pdf). Als u zelf een Veiligheidsplan maakt, let er dan op dat daar dezelfde onderdelen in voor komen.
 • Verkeersplan: Voor de veiligheid van de deelnemers en de toeschouwers moeten er enkele maatregelen getroffen worden (bijv. tijdelijke afzettingen, waarschuwingsborden). U kunt dit standaard Verkeersplan gebruiken (pdf). Als u zelf een Verkeersplan maakt, let er dan op dat daar dezelfde onderdelen in voor komen.

   

Melding

U hoeft uw evenement alleen te melden als:

 • Het duurt niet langer dan 1 dag.
 • Er zijn niet meer dan 100 personen aanwezig.
 • Het aantal decibel van de muziek bedraagt maximaal 60 dB(A) op de gevels van woningen.
 • Er is geen muziek na 23.00 uur. Het evenement duurt niet langer dan 00.00 uur.
 • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats en vormt ook op andere wijze geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten.
 • Er worden geen objecten geplaatst die groter dan 10 vierkante meter zijn.
 • Er is 1 organisator

Vergunning

U hebt een evenementenvergunning nodig als een of meer van de volgende punten voor uw evenement gelden:

 • Er zijn meer dan 100 personen aanwezig.
 • U draait muziek (geen normaal of huiselijk gebruik) na 23.00 uur.
 • Het evenement vindt plaats op de rijbaan, (brom) fietspad of parkeerplaats en/of vormt een belemmering voor verkeer en hulpdiensten.
 • Er staan objecten met een oppervlakte van meer dan 10 vierkante meter per object.

Landelijke regels voor feesttenten

 • Met ingang van 1 januari 2018 gelden er landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’ zoals (feest)tenten bij een evenement waar meer dan 150 personen worden verwacht. Deze nieuwe regels zijn te vinden in het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ op www.overheid.nl.
 • Als u een vergunning aanvraagt voor een evenement waar ook een tent wordt geplaatst, moet u voldoen aan andere indieningsvereisten dan voorheen. Deze eisen komen rechtstreeks uit het net  genoemde landelijke besluit. De nieuwe indieningsvereisten voor een feesttent staan vanaf nu ook in het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning op onze website.

 

Kosten

Voor een evenementvergunning gelden de volgende prijzen (2018):

 • Voor één dag 101 euro
 • Voor twee dagen 169 euro
 • Voor drie dagen of meer 237 euro

Een melding doen van een evenement is gratis.

Als de vergunning voor een niet-commerciële instelling is en u gebruikt het voor niet-commerciële activiteiten, dan zijn er geen kosten aan verbonden.

Bijzonderheden

Op Lingestreek.nl staat een culturele agenda. Uw evenement aanmelden voor deze agenda kan via: http://lingestreek.nl/aanmelden-culturele-activiteit/

Aanvraag

Bijlagen

Verplicht toe te voegen aan uw vergunningsaanvraag:

 • Situatietekening
  • Waar staan de tijdelijke bouwwerken en andere onderdelen (tent, verkoopwagens, sanitair, attracties, enz.)?
  • Een plattegrond van het gebouw/de tent (afmetingen, draairichtinging deuren, locatie bar, brandblusvoorzieningen, enz.)
 • Veiligheidsplan (download hier het format)

En, indien van toepassing:

 

Lenen van materialen bij evenementen   

Jaarlijks worden in onze gemeente meer dan 150 evenementen georganiseerd. Het is dan vaak nodig om een stuk terrein of weg af te zetten. Bij de gemeentewerf aan de Rijnstraat in Geldermalsen staan afzetmaterialen en (verkeers)borden die wij uitlenen voor niet-commerciële evenementen. Het materiaal mag zonder kosten gebruikt worden door niet-commerciële organisatoren voor niet-commerciële evenementen. Het vervoer van en naar de locatie moeten organisatoren zelf regelen. Aan commerciële organisatoren wordt geen materiaal uitgeleend.
Wilt u materiaal lenen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via (0345) 586 611.