Bestemmingsplan inzien

Bestemmingsplannen die vernieuwd worden of nieuwe bestemmingsplannen die in de maak zijn kunt u inzien in het gemeentehuis.

 • Vastgesteld bestemmingsplan Deil 2018

  29 augustus 2018

  Met ingang van vrijdag 31 augustus 2018 ligt, op grond van artikel 3.9a lid Wro, bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen voor zes weken het vastgestelde bestemmingsplan “Deil 2018” ter inzage. Ook ligt het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan ter inzage.

 • Vastgesteld bestemmingsplan Beesd 2018

  29 augustus 2018

  Met ingang van vrijdag 31 augustus 2018 ligt, op grond van artikel 3.9a lid Wro, bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen voor zes weken het vastgestelde bestemmingsplan “Beesd 2018” ter inzage. Ook ligt het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan ter inzage.

 • Enspijk Dorpsstraat 12-14-16 (vastgesteld)

  02 augustus 2018

  Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 3 augustus ter inzage. Ook ligt het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan ter inzage.

 • Bekendmaking Ontwerp wijzigingsplan 'Dr. A. Kuyperweg ongenummerd te Beesd'

  12 juli 2018

  Met ingang van vrijdag 13 juli 2018 ligt, op grond van artikel 3.9a Wro, bij het Klantencontactcentrum (op afspraak) op het gemeentehuis in Geldermalsen voor zes weken het ontwerp wijzigingsplan ‘Dr.A.Kuyperweg ongenummerd Beesd’ ter inzage. Ook ligt het ontwerp besluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan ter inzage.

 • Kennisgeving maatwerkvoorschriften – Avri Geldermalsen

  05 juli 2018

  Omgevingsdienst Regio Nijmegen
  Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij op basis van het Activiteitenbesluit het volgende maatwerkvoorschriften hebben opgelegd:

  Naam: AVRI
  Locatie: Meersteeg 15-17 te Geldermalsen
  Omschrijving: maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit m.b.t. de geurbelasting van de groenbewerking
  Datum besluit: 29 juni 2018
  Zaaknr ODRN. W.Z15.000140.04

 • Kennisgeving ontwerp maatwerkvoorschriften Avri

  20 maart 2018

  Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij op basis van het Activiteitenbesluit het volgende maatwerkvoorschriften hebben opgelegd:

  Naam: AVRI
  Locatie: Meersteeg 15-17 te Geldermalsen
  Omschrijving: maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit m.b.t. de geurbelasting van de groenbewerking
  Datum besluit: 16 maart 2018

 • Wijzigingsplan ‘Leidsche Hoeven-Tricht’ (vastgesteld)

  14 maart 2018

  Met ingang van vrijdag 16 maart 2018 ligt, op grond van artikel 3.9a lid Wro, bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen voor zes weken het vastgestelde wijzigingsplan ‘Leidsche Hoeven Tricht’ ter inzage. Ook ligt het besluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan ter inzage.

 • Ontheffing Wet natuurbescherming en Watervergunning ten behoeve van Windpark Avri, gemeente Geldermalsen

  14 maart 2018

  Ontheffing Wet natuurbescherming en watervergunning ten behoeve van Windpark Avri, gemeente Geldermalsen liggen ter inzage tot donderdag 29 maart 2018. Beide besluiten hebben betrekking op de beoogde realisatie van windpark Avri.

 • Voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2018', gemeente Geldermalsen

  23 februari 2018

  Met ingang van vrijdag 16 februari 2018 ligt voor zes weken het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2018' ter inzage.

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 12-14-16 te Enspijk’ ter inzage

  14 maart 2018

  Met ingang van vrijdag 16 februari 2018 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 12-14-16 te Enspijk’. Zienswijzen kunnen worden ingediend tot en met donderdag 29 maart 2018 bij het college van burgemeester en wethouders.

 • Vastgesteld bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning crematorium Ridderslag 9 Beesd ter inzage

  14 maart 2018

  Met ingang van vrijdag 9 februari ligt gedurende zes weken het vastgestelde bestemmingsplan Ridderslag 9 Beesd ter inzage. Gelijktijdig ligt de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een crematorium met bijbehorende voorzieningen ter inzage. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend kunnen tot en met donderdag 22 maart beroep aantekenen bij de Raad van State.