De heer Ronald van Meygaarden

Wethouder Ronald van Meijgaarden
R.S. (Ronald) van Meygaarden
Wethouder Dorpsbelangen

Postadres: Gemeente Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen
E-mail: r.s.van.meygaarden@geldermalsen.nl

Telefoonnummer: (0345) 58 66 76 (bestuurssecretariaat)

Portefeuille

 • 1e loco-burgemeester
 • Bedrijfsvoering
 • Ruimtelijke ontwikkeling & vergunningverlening (Wiendels)
 • Financiën (Van Maanen)
 • Recreatie en toerisme (Wiendels)
 • Duurzaamheid (milieu) (Van Maanen)
 • Burgerparticipatie dorpsplannen (dorpswethouder Geldermalsen, Beesd, Rhenoy)

Gemeenschappelijke regelingen

 • Lid Algemeen Bestuur BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland)
 • Lid Algemeen Bestuur Natuur- en Recreatieschap Rivierenland
 • Lid Algemeen Bestuur en vice-voorzitter Dagelijks Bestuur ODR (Omgevingsdienst Rivierenland)
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Regio Rivierenland

Deelnemingen

 • Lid Nuon Energy/Alliander NV (onbezoldigd)
 • Lid Vitens NV (onbezoldigd)
 • Lid Bank Nederlandse Gemeenten (onbezoldigd)
 • Lid NUVAL - Platform aandeelhouder Nuon/Alliander en Vitens (onbezoldigd)
   

Nevenactiviteiten

 • Secretaris en penningmeester Klimaatverbond Nederland (onbezoldigd)
 • Member of the Board Climate Alliance (onbezoldigd)

Naar Samenstelling College van B&W