De heer Jan Steurrijs

Gemeentesecretaris Jan Steurrijs

J.C. (Jan) Steurrijs
Gemeentesecretaris

Postadres: Gemeente Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen
E-mail: j.steurrijs@geldermalsen.nl
Telefoonnummer: (0345) 58 66 06 (bestuurssecretariaat)

Naar Samenstelling College van B&W