Inzien van stukken

Wat ligt er ter inzage, waar en wanneer?

Wat ter inzage ligt

 • Achtergrondinformatie van procedures en projecten
 • Openbare besluiten van het college van burgemeester en wethouders (college van B&W)
 • Openbare stukken voor raads- en commissievergaderingen
 • De raadsagenda's
 • Bouwen & Ruimte

Achtergrondinformatie van procedures en projecten

Bij veel procedures en projecten is het voorgeschreven dat achtergrondinformatie voor belanghebbenden en andere geïnteresseerden een bepaalde tijd ter inzage ligt. Iedereen moet de stukken van de gemeente kunnen inzien en de gelegenheid hebben om de stukken te kunnen lezen. Zo kunnen belanghebbenden hun zienswijze indienen, bezwaar maken of in hoger beroep gaan.

Als de stukken ter inzage liggen, maakt de gemeente dit bekend:

 • in de eigen gemeentelijke informatierubriek in het Nieuwsblad Geldermalsen
 • via de website (zoals bestemmingsplannen)

Waar liggen de stukken?

 • De leeshoek: In het gemeentehuis is een leeshoek ingericht voor het lezen van de stukken die ter inzage liggen. Hier kunt u terecht tijdens de vrije inloop. U treft hier ook vaak informatie van en over andere overheidsinstellingen aan.
 • Stukken liggen soms ook ter inzage in de vestigingen van de openbare bibliotheek in Geldermalsen en Beesd. Dat wordt dan bekendgemaakt.

Openbare besluitenlijsten college van B&W

Wekelijks neemt het college van B&W een groot aantal besluiten. Deze besluiten staan op een besluitenlijst. Deze lijst wordt wekelijks na elke collegevergadering gemaakt en gepubliceerd op de website. Alleen de openbare besluiten staan op de besluitenlijst die kan worden ingezien.

Niet openbaar

Niet alle besluiten zijn openbaar. Bijvoorbeeld als het gaat om:
 • Privacy-gevoelige onderwerpen.
 • Zaken die nog in een veel te vroeg stadium verkeren en daardoor soms verkeerde verwachtingen kunnen wekken.
 • Onderwerpen waarbij openbaarheid de belangen van de gemeente kan schaden. Bijvoorbeeld bij onderhandelingen over aan- en verkoop van gronden.

Raads- en commissiestukken

De openbare stukken voor raads- en commissievergaderingen liggen in het gemeentehuis ter inzage. Wilt u de stukken van de raad- en commissievergaderingen inzien/bekijken? Neem dan contact op met het Klantencontactcentrum via (0345) 586611. Raads- en commissiestukken en raadsagenda's staan op de website van de gemeenteraad. Een beperkt aantal raadsagenda's ligt vlak voor de raadsvergadering voor belangstellenden klaar bij de entree van de raadszaal.

Bouwen & Ruimte

Voor het bouwen, verbouwen of iets aan uw omgeving veranderen is vaak een vergunning nodig. Gelijk beginnen is niet verstandig. Check eerst of u een vergunning nodig heeft via www.omgevingsloket.nl. Is er een vergunning aangevraagd en wilt u die inzien? Aangevraagde vergunningen liggen alleen voor kennisname ter inzage. Tegen verleende vergunningen kunt u binnen zes weken na verlening bezwaar maken bij het college. Met vragen over aangevraagde of verleende vergunningen of over het inzien van hiervan en/of het maken van een afspraak neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via (0344) 579314 of info@odrivierenland.nl.