Bouw en onderhoud

 • Maatregelen Lingedijk Gellicum

  pdf, 336kB

  Voorontwerp.

 • Dorpsplannen

  De gemeente Geldermalsen heeft het ontwikkelen van dorpsplannen hoog op de agenda staan.

 • Ontwikkelingen rond het spoor

 • Buitengebied - Nieuwe Hollandse Waterlinie

  12 augustus 2015, pdf, 1MB
 • MCD Beesd

  Bouwbedrijf J.C. van Kessel is begonnen met de uitbreiding van de MCD supermarkt op het Dorpsplein in Beesd en de nieuwbouw. na afronding van de bouwwerkzaamheden gaat de gemeente aan de slag met het herinrichten van het Dorpsplein

 • Nieuwbouw Lingehof Beesd

  Het huidige 'Lingehof'gaat plaatsmaken voor een nieuw zorgcentrum. Waarom moet dat? Wat gaat dat betekenen voor de huidige bewoners en voor de directe omgeving? Op deze plaats verzamelen we alle informatie. In een later stadium vindt u hier ook de informatie van de aannemer.

 • Bomen kappen 2017

  De gemeente heeft haar bomen laten controleren op veiligheid en beheer (VTA controle). Uit deze controle blijkt, dat een aantal bomen het einde van hun levensduur hebben bereikt of om een andere reden gekapt moeten worden. Ook worden op verzoek van bewoners enkele bomen gekapt (overmatige overlast of andere zwaarwegende redenen). De bomen worden gekapt in de periode van week 8 t/m week 13 met inachtneming van de Flora en Fauna wetgeving.

 • Vernieuwen Rijnstraat Geldermalsen fase 1

 • Dorpsplein Beesd

  Bekijk de plannen voor de herinrichting