Werk mee aan een mooier buitengebied

Vervolg op succesvolle eerste actie

Bewoners in het buitengebied van Geldermalsen hebben onlangs meer dan achtduizend struiken, tachtig knotwilgen en tweehonderd bomen op hun perceel geplant. Zij deden mee aan het project Landschapsimpuls Geldermalsen. Wethouder Ronald van Meygaarden heeft op de feestelijke uitdeeldag op 24 februari jl. de eerste fruitboom geplant. Bij dit project werken de gemeente Geldermalsen, provincie Gelderland, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en VANL-TCW samen om het buitengebied van gemeente Geldermalsen landschappelijk te versterken met streekeigen bomen en struiken. Vanwege het grote succes komt er een nieuwe beplantingsactie waaraan bewoners weer mee kunnen doen.

Wilt u als inwoner van het buitengebied van Geldermalsen ook graag landschappelijke beplanting, zoals een hoogstamboomgaard met streekeigen fruitrassen of een geriefhoutbosje op uw perceel? Of wilt u een fraaie haag of singel met streekeigen bomen of struiken zoals meidoorn, hazelaar en Gelderse roos? Dan kunt u zich weer aanmelden voor de beplantingsactie Landschapsimpuls Geldermalsen. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei 2017. Meld u aan bij projectleider Freek Aalbers van SLG, via f.aalbers@landschapsbeheergelderland.nl of 026-3537444. Of meld u aan op www.landschapsbeheergelderland.nl.

In het najaar komt weer een uitdeeldag, waarop u dan de beplanting krijgt uitgereikt.

Beplantingsplan
Voorwaarde voor deelname is dat er minimaal 15 hoogstamfruitbomen, 20 laan- of knotbomen of 10 are beplanting aangelegd wordt. Na aanmelding voor deelname aan dit project krijgt de bewoner een bezoek van een adviseur van SLG. Samen bekijken en bespreken zij de wensen voor het erf, de grond en de aanwezige beplanting. Dit leidt tot een kosteloos beplantingsplan, waarmee tegen een sterk gereduceerde prijs plantmateriaal kan worden aangeschaft via SLG. Deze korting is mogelijk vanwege een subsidie van de gemeente Geldermalsen en de Provincie Gelderland.

Streekeigen struiken en bomen
Veel dieren maken dankbaar gebruik van deze struiken en bomen als nestgelegenheid, schuilplaats of voedselvoorziening. Denk daarbij aan de bij, steenuil of egel. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het erf en het omliggende landschap meerwaarde wanneer er streekeigen plantsoorten staan.