Wat vinden inwoners van de gemeente Geldermalsen?

In gesprek met inwoners

Kort voor de zomervakantie is de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ uitgevoerd in gemeente Geldermalsen. De inwoners beantwoordden vragen over het woon- en leefklimaat, welzijn & zorgdienstverlening en de relatie tussen inwoners en gemeente. De resultaten gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren. Ook geven we aandacht aan de wens van veel inwoners om beter betrokken te worden bij de vorming en uitvoering van beleid, vooral op gebied van leefbaarheid en welzijn in de eigen woonomgeving.

Het algemene beeld uit de burgerpeiling is dat Geldermalsen een fijne woonplek is, die als veilig en
prettig leefbaar wordt beschouwd, met een sterke sociale samenhang en een actief verenigingsleven.
Over de aanwezigheid van voorzieningen is men over het algemeen redelijk tevreden, over het
onderhoud iets minder. De dienstverlening door de gemeente en de medewerkers van de gemeente worden positief, maar lager dan gemiddeld in Nederland beoordeeld. Vooral over het bestuur is men kritisch, ook als het gaat om burgerparticipatie.

Dienstverlening

Met de vorming van de nieuwe gemeente West Betuwe geven wij veel aandacht aan dienstverlening dichtbij en op maat. Vooruitlopend hierop zullen we al nieuwe vormen van dienstverlening inzetten. Voorbeelden zijn de dorpsambtenaren die werken in de kernen en onze gastvrouwen die u in het gemeentehuis op weg helpen.

Zorg en welzijn

Veel mensen kunnen terugvallen op familie op vrienden of - in tweede instantie - op mensen uit de buurt. Als dat niet lukt, komt het Kernteam van de gemeente in actie. Zij kijken samen met de aanvrager wat de best passende zorg is. Opvallend is de wens van veel inwoners en organisaties om meer betrokken te worden bij de beleidsvorming en -uitvoering hieromtrent. Bijvoorbeeld ook door het ondersteunen van buurtinitiatieven en een groter beroep doen op wat buurtbewoners zelf kunnen doen om hun leefomgeving te verbeteren.

Vertrouwen

Het bestuurlijke vertrouwen heeft de afgelopen jaren een deuk opgelopen. De gemeente wil graag een betrouwbare samenwerkingspartner zijn. We laten dit zien in onder meer het zogenoemde ‘bidbook proces’, waarmee we inwoners nauw betrekken bij de vorming van de nieuwe gemeente West Betuwe. Meer informatie over het bidbook vind je hier.

Meer informatie

waarstaatjegemeente.nl laat de onderzoeksresultaten per thema zien.