Voorbestaan weekmarkt Geldermalsen niet in gevaar

Wethouder Ton van Maanen las in het Weekblad West Betuwe dat verschillende marktlieden zich zorgen maken om het voorbestaan van de bloeiende weekmarkt op vrijdagmorgen in Geldermalsen. Hij benadrukt dat het voorbestaan van de weekmarkt op het marktplein niet aan de orde is. Ton van Maanen: “We hebben er alle vertrouwen in dat de weekmarkt blijft bestaan. De zorgen die de marktkooplieden in het artikel uiten, deelt de gemeente niet. De marktmeester gaf in het interview ook aan dat hij geen zorgen heeft over het voorbestaan.”

De zorgen van de marktlieden spitsen zich toe op de functie van marktmeester. Deze functie wordt nu uitgevoerd door medewerkers van de buitendienst. De gemeente heeft in de nieuwe gemeente West Betuwe er voor gekozen om de taken van de marktmeester onder te brengen in een ander organisatieonderdeel, het Publiek Domein. Straks voeren  medewerkers van dit domein zowel de taak van buitengewoon opsporingsambtenaar als de taak van marktmeester uit. “Dat is een bewuste keuze”, aldus de wethouder. “We brengen in West Betuwe alle publieke taken in één organisatieonderdeel samen. Door deze organisatieverandering komen naast de taken van de marktmeester ook de taken van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in deze afdeling.”


“De marktkooplieden twijfelen of boa’s deze taak goed kunnen uitvoeren. Maar ik heb die twijfels niet. Ik heb er vertrouwen in dat onze mensen het marktmeesterschap prima gaan invullen. En daar hoort ook bij, het volgen van opleidingen, het meelopen met de huidige marktmeesters en een goede overdracht van taken”, zegt wethouder Van Maanen.


Wethouder Van Maanen bestrijdt dat alle weekmarkten ter ziele gaan als de taken van de marktmeester bij de boa’s worden ondergebracht. “Het gaat gelukkig vaak wel goed. Als een markt ophoudt te bestaan, is het nog maar de vraag of dat ligt aan de invulling van het marktmeesterschap. Maar we houden het goed in de gaten. En als iets niet werkt, stoppen we het. Dat is het uitgangspunt van onze nieuwe gemeente.”