Vervangen hoofddrinkwaterleiding Middenstraat Beesd

In de week van 13 november gaat drinkwaterbedrijf Vitens een deel de hoofddrinkwaterleiding in de Middenstraat in Beesd vervangen.

Reden hiervan is de kwetsbaarheid van de leiding. Bij een drie woningen wordt de wateraansluiting vervangen. Bewoners zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Vitens voert de werkzaamheden gelijktijdig uit met de herinrichtingswerkzaamheden van het Dorpsplein.

Afsluiting watertoevoer

Onvermijdelijk met dergelijke werkzaamheden is dat de watertoevoer een paar maal zal worden afgesloten, zogenaamd geplande afsluitingen. U wordt hiervan altijd minimaal 2 dagen van tevoren op de hoogte gebracht door middel van afzegkaartjes. Storingen vanwege de werkzaamheden komen helaas ook voor en zijn niet te plannen.

Buiten afgiften van kaartjes zijn afsluitingen van het drinkwater tevens te volgen via internet (www.waterstoringen.nl).

Vitens is zich ervan bewust dat u de werkzaamheden als overlast ervaart. De aannemer zal er alles aan doen om deze overlast tot een minimum te beperken. Bij voorbaat willen wij u danken voor uw begrip en medewerking.

Planning en uitvoering

De werkzaamheden starten in week 46, 13 november. Verwachting dat de werkzaamheden aan de waterleiding tussen 10 en 15 werkdagen gaan duren. Aannemer Van den Heuvel Heesch voert de werkzaamheden uit.

Verkeershinder

Tijdens de werkdagen tussen 7.00 uur en 16.00 uur zal de Middenstraat tussen Kerkstraat de hoek Dorpsplein een aantal dagen zijn afgesloten voor doorgaand verkeer.

Vragen

Voor vragen betreft uitvoering, planning of klachten neemt u contact op met de heer John van de Leijgraaf, 06-53349838.
Contactpersoon Vitens is projectleider Peter Smiesing, 06-20443836.