Inschrijven openbare verpachting

De gemeente Geldermalsen biedt middels openbare inschrijving aan 7 percelen voor geliberaliseerde pacht.

 

Wilt u inschrijven voor een van de percelen?

Inschrijvingstermijn eindigt op maandag 5 november 2018 om 09.00 uur.

Meer informatie omtrent de openbare inschrijving en de te verpachten percelen is verkrijgbaar via de heer H.G. Schaap, tel. 0345-586 611 of h.schaap@geldermalsen.nl.