Lingelandjes

De Linge maakt van gemeente Geldermalsen een prachtig gebied om in te wonen en in te recreëren. De gemeente wil die aantrekkingskracht bewaken en voor de toekomst bewaren.

Het gebied langs de Linge is verdeeld in kleine percelen die veelal worden gebruikt voor recreatie. Daar is het gebied voor bedoeld en dat moet mogelijk blijven, maar wel met behoud van het open en natuurlijke karakter. Op sommige plaatsen is dat karakter ontsierd  doordat op deze 'Lingelandjes' zaken zijn gebouwd of geplaatst. Denk daarbij aan schuurtjes, speeltoestellen, bestrating en dergelijke. Dit is vaak in strijd met het geldende bestemmingsplan.

In 2012 heeft het college van Geldermalsen een besluit genomen over de handhaving van deze bouwwerken. Hierop heeft een inventarisatie plaatsgevonden en voor een aantal percelen waar overtredingen zijn geconstateerd is reeds een juridische handhaving procedure gestart. De gemeente Geldermalsen wil, om verschillen in behandeling te voorkomen, een nieuwe inventarisatie uitvoeren voor het gehele gebied langs de Linge. Het gaat naar schatting om 300 percelen.

Deze inventarisatie wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Rivierenland. De toezichthouders zullen de percelen via land of vanaf het water onderzoeken. Als er zaken blijken te zijn geplaatst zal de toezichthouder het perceel betreden, foto’s nemen of metingen verrichten. De toezichthouders zijn daarvoor bevoegd.

De inventarisatie zal naar verwachting plaatsvinden in de maanden oktober, november en december.

Na de inventarisatie zal de gemeente beoordelen op welke percelen sprake is van overtreding van het bestemmingsplan. In die gevallen zal de gemeente beoordelen of overgegaan wordt tot handhaving.

De gemeente hoopt met deze actie de recreatieve waarde en uitstraling van het gebied langs de Linge in ere te herstellen.