GNL-raden zetten belangrijke stap richting één gemeente

Eerste stap is nu het formuleren van een herindelingsontwerp

GNL-raden zetten belangrijke stap richting één gemeente

De gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL-gemeenten) hebben  vanavond het principebesluit genomen om te komen tot een herindeling waarin de drie gemeenten op termijn opgaan in één nieuwe gemeente.

Dit besluit volgt op een periode van onderzoek. Daarin werden gezamenlijk en ook samen met de provincie vanuit verschillende invalshoeken de vóór- en nadelen en tal van andere aspecten rond een dergelijke fusie bekeken. De conclusie van het onderzoek is dat het samengaan van de drie gemeenten leidt tot een krachtige, financieel gezonde, gemeente die de uitdagingen van de toekomst aan kan. Met hun besluit onderschrijven de gemeenteraden die conclusie.

Dit besluit betekent op dit moment dat de weg van een formeel herindelingsproces wordt ingeslagen. Wat nu als eerste moet gebeuren is het, samen met inwoners en ondernemers,  uitwerken van een herindelingsontwerp met daarin aandacht voor onder andere:

  • Het profiel van de nieuwe gemeente (uitstraling/ambitie)
  • De contouren van de nieuwe ambtelijke organisatie
  • Kwaliteit  van dienstverlening
  • Burgerparticipatie en communicatie
  • Streefdatum voor het samengaan van de drie gemeenten
  • Naamgeving nieuwe gemeente

In de loop van 2017 nemen de gemeenteraden een besluit over het herindelingsontwerp. Daarna volgt een formele periode waarin iedereen hierop kan reageren. Die reacties kunnen nog leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Het definitieve ontwerp krijgt daarna de status van officieel herindelingsadvies. Ook hierover moeten de gemeenteraden weer een besluit nemen. Bij een positief besluit gaat het herindelingsadvies richting provincie en tenslotte voor definitieve besluitvorming richting Tweede en Eerste Kamer.