Eerste particpatieverklaringenondertekent

In de workshops maakten statushouders kennis met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Met de ondertekening van de participatieverklaring verklaart de nieuwkomer de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving te kennen en deze te respecteren. En dat hij actief een bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving door te werken, naar school te gaan of vrijwilligerswerk te doen.

Woensdag 23 november ondertekenden statushouders de eerste participatie verklaringen. Wethouder Niko Wiendels was erbij om hen te feliciteren. Daarmee sluit de eerste groep een serie workshops af. Deze startte op 2 november als initiatief van gemeente Geldermalsen en VluchtelingenWerk. De workshops lieten de statushouders kennismaken met de kernwaarden van de Nederlandse maatschappij; solidariteit, vrijheid, gelijkheid en participatie.

Gemeenten zorgen voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Geldermalsen werkt daarbij samen met VluchtelingenWerk. De begeleiding bestaat al jaren uit ondersteuning bij praktische zaken, hulp bij de inburgering en stimuleren van werk en participatie.

In Nederland komt er volgend jaar een verplicht nieuw inburgeringonderdeel bij; het ondertekenen van de participatieverklaring. Met de participatieworkshops is Gemeente Geldermalsen daar nu al mee aan de slag. Alle volwassen statushouders die sinds 2016 in gemeente Geldermalsen kwamen gaan deze workshops volgen.

Workshops

De deelnemers krijgen in de workshop veel informatie en gaan daar actief mee aan de slag. Vluchtelingenwerk verzorgt de workshops met ondersteuningen van onder andere onderwijsinstellingen, de woningbouwvereniging en de GGD. Deze vertellen over wie ze zijn en wat ze doen. Bij de workshops zijn tolken aanwezig.

Statushouders verklaren waarden en spelregels van Nederland te kennen

In de workshops maken statushouders kennis met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Met de ondertekening verklaart de nieuwkomer de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving te kennen en deze te respecteren. En dat hij actief een bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving door te werken, naar school te gaan of vrijwilligerswerk te doen.