CycloMedia maakt foto’s

De speciaal uitgeruste auto's maken foto's terwijl ze rondrijden door de gemeente.

CycloMedia maakt foto’s in de gemeente. Op dit moment worden in de gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia Zij zijn een Nederlands bedrijf, gevestigd in Zaltbommel en zijn gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden door de gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en worden onder strenge voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1004101.

Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel.

Meer informatie: www.cyclomedia.com