100 gezinnen in 100 dagen 100% afvalvrij!

Avri voert dit project uit om inwoners bewust te maken van de mogelijkheden die zij hebben om hun restafval fors te verminderen.

De 10 Avri-gemeenten gaan mee doen met het project 100-100-100. In 2018 zullen 100 gezinnen worden uitgedaagd om door middel van intensieve communicatie en kennisdeling, 100 dagen lang zo min mogelijk restafval te produceren. Avri voert dit project uit om inwoners bewust te maken van de mogelijkheden die zij hebben om hun restafval fors te verminderen. Al 100 gemeenten gingen succesvol voor. Gemiddeld werd in deze gemeenten door de deelnemers maar liefst 87% minder restafval weggegooid. 

Inwoners bewust maken

In de Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017 is opgenomen dat de Avri-gemeenten in 2020 nog slechts 75 kilo restafval per persoon willen produceren. Hiervoor zal in (de loop van) 2019 nieuw beleid worden ingezet. Om dit nieuwe beleid te laten slagen is het van belang dat inwoners zich bewust zijn van het feit dat verregaande afvalscheiding ook echt mogelijk is. Het project 100-100-100 geeft op een leuke en betrokken wijze invulling aan deze bewustwording. Uit de resultaten van andere gemeenten blijkt dat deelnemers aan deze proef vaak minder dan 30 kilo restafval per persoon per jaar produceren. Na de voorbereidende werkzaamheden, zal Avri starten met het werven van de deelnemers.

Zo werkt het

In dit succesvolle project laten inwoners zien dat het mogelijk is om veel minder restafval te produceren. Dit lukt door goed afval te scheiden en na te denken bij de aankoop van producten. 100-100-100 biedt een online platform waar deelnemers wekelijks een opdracht doen die hen helpt in de uitdaging tot een afvalvrij leven. Het restafval dat zij nog overhouden, vullen zij in op de afvalmeter op de website. Omdat het project veel in de publiciteit zal staan, leren ook inwoners die niet met het project meedoen veel over afval scheiden en het belang hiervan. Die kennis kunnen zij dan zelf weer toepassen.