Groenbeheer

 • Openbaar groen

  De gemeente Geldermalsen is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen. Het beleid hiervoor is vastgelegd in het Groenbeheerplan.

 • Beplantingen

  Het beleid voor het beheer en onderhoud van beplantingen is vastgelegd in het Groenbeheerplan. De belangrijkste onderhoudsmaatregelen worden hier toegelicht.

 • Grassen

  Onderhoudsmaatregelen voor gazons, bermgras en natuur- en faunastroken

 • Bomen

  Het beheer en onderhoud van bomen binnen en buiten de bebouwde kom

 • Schouwsloten en Vijvers

  Eénmaal per jaar worden alle schouwsloten (B watergangen) en vijvers die in beheer zijn bij de gemeente Geldermalsen uitgemaaid