Cultuur en kunst

 • Cultuurprijs

  In november 2018 reikt de cultuurcommissie drie prijzen uit: de cultuurprijs, de Jo de Gramprijs en de publieksprijs. Tot 1 augustus 2018 initiatieven aanmelden voor één van de prijzen.

 • Leefbaarheidbudget

 • Monumenten

  De gemeente Geldermalsen kent Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Zij geven de historie weer van het landschap en de architectuur. Om een monument te mogen wijzigen is een omgevingsvergunning nodig. Deskundigen in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetsen de bouwplannen voor monumenten. Voor het onderhoud aan een monument kunt u subsidie aanvragen.

 • Cultuurpact

  Cultuurmij Oost betrekt kunstenaars en culturele instellingen bij actuele opgaven in het onderwijs, de zorg, bedrijven en gemeenten. Met advies, kennis en netwerken vergroot Cultuurmij Oost de impact
  van de creatieve kracht van kunst in Gelderland.

  Verbinding. Inspiratie. Innovatie. Met cultuur kom je verder.

 • Project Waterland

  Hoe leven mens en water samen?

 • Kunst, Cultuur en Cultuurhistorie

  15 juni 2018