Adviesraad voor het sociaal domein

De Adviesraad voor het sociaal domein heeft tot taak het college van B&W gevraagd en ongevraagd te informeren en adviseren over onderwerpen binnen het sociaal domein.

De Adviesraad heeft tot doel met zijn adviezen een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid op het terrein van het sociaal domein en de uitvoering daarvan, door daarbij in het bijzonder aandacht te geven aan het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie van de inwoners van de gemeente Geldermalsen.

Adviesraad voor het sociaal domein

http://wmo-raadgeldermalsen.wixsite.com/info

http://adviesradenrivierenland.nl/

De adviesraad zoekt nog een viertal leden. Vooral met affiniteit voor jeugdzorg. Bekijk hier het compententieprofiel.